contact

Production Base
No.33 Xianxing Road of XianLin Town,

Hangke industrial Garden,Hangzhou,Zhejiang,China.

E-mail: info@hkled.com

Tel : 86-0571-89986666 86-0571-89986666
Fax: 86-0571-89986666 86-0571-89986666

Web : http://www.hkled.com